They.pl realizuje działania z zakresu digital marketing dla Fundacji Polska Bezgotówkowa

Współpraca obejmuje komunikację marketingową skierowaną do B2B oraz zintegrowane działania z zakresu performance marketingu. Do zadań They.pl należy m.in. realizacja aktywacji digitalowych, prowadzenie kampanii w internecie, zakup mediów, a także lead generation oraz dostarczanie technologii do obsługi leadów sprzedażowych. They.pl odpowiada także za przygotowanie kreacji display dedykowanym grupom docelowym.

Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: banków, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.


Napisz do nas